Üzleti szabályzat

A megrendelt árucikkek kiszállításának határideje: kettő-hat munkanapon belül kézbesítésre kerülnek a csomagok.

Csomag szállítási díjak:
     előrefizetett rendelés esetén 3990 Ft
     utánvétes rendelés esetén 3990 Ft
     Ingyen szállítjuk a 50.000 Ft feletti rendelést.

Csak magánszemélyektől fogadunk el megrendelést.

Jelenleg csak Magyarországon belül szállítunk.

Általános Szerződési Feltételek  
 
 
I. Általános információk
 
 
1.1. Az Eladó adatai
 
A PentaPlusz webáruház és a weblap üzemeltetője:
 
Cégnév: PentaPlusz d.o.o.
Székhely: 9220 Lendva, Fő utca 11. Szlovénia
Adószám: SI27565688
Cégjegyzékszám: Srg2016/1624
 
Tárhely szolgáltató:
 
Cégnév: PentaPlusz d.o.o.
Székhely: 9220 Lendva, Fő utca 11. Szlovénia
Adószám: SI27565688
Cégjegyzékszám: Srg2016/1624
 
 
1.2. Fogalmak
 
Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy 
 
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt
 
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen
 
Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés
 
Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék
 
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja
 
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő ( vagy megbízottja) részére történő átadása
 
Szállító: az Eladóval szerződött futár szolgálat, vagy postai szállító 
 
Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg
 
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
 
 
1.3. A webáruház általános bemutatása
 
A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.
 
A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendeléssel jognyilatkozatot tesz.
 
A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés e az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.  A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja.
 
 
 
 
II. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete
 
 
2.1. Az áru bemutatása, árak, akciós termékek
 
A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.
 
Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát.
 
A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.
 
A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.
 
 
2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete
 
Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a "Kosárba" helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására.
 
Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.
 
Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseketEladó Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza
 
A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.
 
Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette.
 
A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 72 óráig tart.
 
 
2.3. Megrendelés visszaigazolása
 
A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-maillel visszaigazolja és az adásvételi szerződés a felek között létrejön. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 
 
2.4. Szállítási díj
 
Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán a Vevő által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül.
 
A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie, ha a megrendelt csomagot nem veszi át, akkor a visszaszállítás díját köteles megtéríteni.
2.4.1. Fizetés
A webáruházban átutalással, utánvéttel történhet fizetés.
2.4.2. Átutalás
Vevő a véglegesített megrendelés vételárát átutalással is megfizetheti. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut.
 
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.
 
2.4.3. Utánvétel
Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton vagy futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben fizetendő. Vevő vállalja, hogy a kézbesítés időpontjában a vételárnak megfelelő készpénzzel rendelkezik és a kézbesítőnek azt átadja.
Vevő köteles a visszaszállítás költségét állni, ha a csomag átvétele készpénzhiány vagy átvétel megtagadása miatt meghiusult.
 
2.5. Szállítás
Az áruk szállítási címre történő szállítását az Eladóval szerződött Szállító cégek GLS Futárszolgálat vagy a Sprinter futárszolgálat (továbbiakban Szállító) végzik. Az áru kiszállítására az Eladó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak. 
 
A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.
 
III. Elállás joga
 
 
3.1. Eladó elállási joga
 
Amennyiben Vevő az átutalást 8 napon belül nem teljesíti Eladó a szerződéstől elállhat.
 
Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő szerződésmódosítás céljából, vagy amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.
 
 
3.2. A Vevő elállási joga
 
Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, ez alól kivételek a fémkolloidok.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. a Vevő emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk részére.
 
A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 
Az elállás joghatásai
 
Ha A Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának és az árunak a kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 
 
Vevő köteles számunkra a terméket és a vásárlást igazoló számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a vásárlást igazoló számlát.
 
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.
 
Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
A Vevő az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.
 
Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Vevőt terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli.
 
 
IV. Szerződés módosítása
 
Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.
 
Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.
 
Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.
 
 
V. Szavatosság és jótállás
 
 
1. Kellékszavatosság
 
Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet .
 
Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 
Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
 
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
Vevő a kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A tejesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
2. Termékszavatosság
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
 
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
 
3. Jótállás
 
Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő. Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettség ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt.
 
A jótállás időtartama egy év.
 
Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vevő, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
 
VI. Panaszkezelés
 
Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail vagy postai levél útján bejelentheti:
 
 
 
 
VII. Hírlevélre történő feliratkozás
 
A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
 
Eladó az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Vevők részére.
 
A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Eladó az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.
 
A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a Vevő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.
 
 
VIII. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja
 
 
A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.
A Felek közötti kapcsolatot a szlovén jogszabályok és rendelkezések szabályozzák.
 
Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
 
IX. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések
 
Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.
 
A Vevő a "Megrendelés" gombra kattintva a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja.
 
Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.
 
Az ÁSZF Szlovénia jogrendjére épül.
 
Az ÁSZF határozatlan időre szól.
 
Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.